Asinsdonoru centra 1


Asinsdonoru centra 1.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana.

Adrese: Rīga, Sēlpils iela 9
Kopējā projektējamā platība: 330 m2
Pasūtītājs: Valsts asinsdonoru centrs
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Projektēšana: 2016.g.
Būvniecība: 2016.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Pārplānojot 1.stāva telpas tiek nodrošināta asins komponentu plūsmu sakārtošana un darba vides uzlabošana.
AEGProject