Blood donor center third floor space renovation


Asinsdonoru centra 3.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana.

Address: Rīga, Sēlpils iela 6
Total projected area: 600 m2
Contractor: Valsts asinsdonoru centrs
Project authors: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Time of designing : 2014. – 2015.g.
Work carried out: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Projektā risināta telpu pārplānošana asinsdonoru un laboratorijas telpu tehnoloģiskām vajadzībām, nodrošinot visu nepieciešamo inženiersistēmu projektēšanu.

AEGProject