Newly built recreation complex project


Atpūtas kompleksa jaunbūves projekts.

Address: „Pilsdangas”, Sakas pagasts, Liepājas rajons
Total projected area: Objektā paredzēto ēku kopējais apbūves laukums 4400 m2
Contractor: Privātpersona
Project authors: Ē.Geinbergs, A.Grundule, I.Grundule, A.Staris
Konstrukcijas: T.Millersone, I.Rozentāls
Time of designing : 2006. – 2007.g.
Work carried out: Izpētes darbi, būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Atpūtas kompleks ar zemesgabala teritorijas attīstības koncepciju 14,2 ha platībā projektēts Tebras upes krastā veidojot ēku kompleksu atpūtas, sabiedriskai, administratīvai un tehniskai funkcijai. Atpūtas mājas ar tām piesaistīto teritoriju projektētas kā pieci dažādi tipveida ēku projekti vienotā arhitektūras stilistikā.

AEGProject