Kindergarten „Sprīdītis” facade renovation


Bērnudārza „Sprīdītis” fasādes vienkāršotā renovācija

Address: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads
Total projected area: Objekta kopējā platība 1000 m2
Contractor: Skrīveru novada dome
Project authors: Ē.Geinbergs, A.Solovjovs
Time of designing : 2012.g.
Time of construction: 2013.g.
Work carried out: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.
Autoruzraudzība.

Project description
Bērnudārza ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. Kopā ar ēkas siltināšanas pasākumiem veikta kompleksa iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve apkures un vēdināšanas sistēmām, kā arī citu iekšējo inženiertīklu un komunikāciju modernizācija.

AEGProject