Piecu darbnīcu fasāžu vienkāršota renovācija


Piecu darbnīcu fasāžu vienkāršota renovācija

Adrese: Mazā iela 2, Saldus, Saldus novads
Kopējā projektējamā platība: Objekta kopējā platība 1022 m2
Pasūtītājs: SIA „AZ-Inter īpašumi”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauza
Medicīnas tehnoloģijas:
Projektēšana: 2014.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Ēkas fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai.

AEGProject