Detailed plan of real estate “Viesturi” in Mārupe municipality


Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Viesturi”

Address: „Viesturi”, Mārupe, Mārupes novads
Total projected area: 7867 m2
Contractor: Privātpersona un SIA”Stabu 92”
Project authors: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauze
Zemes ierīcība: T.Romanova
Mērniecības darbi: SIA”Metrum”
Ceļu un inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta izstrādātājs: SIA”Evolution Road”, H.Nelsons
Time of designing : 2014.g. – 2015.g.
Work carried out: Detālplānojuma izstrāde un vadība. Ceļu un inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta vadība.

Project description
Detālplānojums izstrādāts ar mērķi izveidot četru savrupmāju vai dvīņu māju apbūvei paredzētu zemes gabalu parcilāciju.

AEGProject