Detailed plan of real estate “Zemieši” in Mārupe municipality


Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Zemieši”

Address: „Zemieši”, Mārupe, Mārupes novads
Total projected area: 8111 m2
Contractor: Privātpersona
Project authors: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauze
Zemes ierīcība: T.Romanova
Mērniecības darbi: SIA”Metrum”
Time of designing : 2014.g. – 2015.g.
Work carried out: Detālplānojuma izstrāde un vadība.

Project description
Detālplānojums izstrādāts ar mērķi izveidot četru savrupmāju vai dvīņu māju apbūvei paredzētu zemes gabalu parcilāciju.

AEGProject