Guest house project “Gungas”


Viesu nama „Gungas” projekts.

Address: „Gungas”, Divezeri, Ādažu novads
Total projected area: Viesu nama „Gungas” ēku
kopējais apbūves laukums ~ 700 m2
Contractor: Aldis Plaudis, SIA”Gungas”
Project authors: Ē.Geinbergs, I.Grundule,
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Time of designing : 2003. – 2016.g.
Time of construction: 2003. – 2016.g.
Work carried out: Viesu nama ēku būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Project description
Etnogrāfiskā viesu nama ēku kompleka projekts ar zemesgabala teritoriju 2,35 ha platībā Dūņezera krastā aizsākts 2003.gadā pēc īpašnieka idejām un koncepcijas, veidojot atjaunotas vēsturiskās guļbūvju ēkas, kuras ir pārvestas no dažādiem Latvijas novadiem. Viesu nama sastāvā realizētas 7 funkcionējošas ēkas. Ēku atjaunošanā ir ievērotas gan sentēvu guļbūvju būvniecības tradīcijas, gan izmantotas mūsdienu tehnoloģijas nepieciešamā komforta sasniegšanai, saglabajot ēku etnogrāfisko stilu un proporcijas. Objekts attīstīts un pilnveidots daudzu gadu garumā krājot pieredzi guļbūvju ēku projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

AEGProject