VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Projektēšanas birojs SIA”AEG projektu birojs” ar praktizējošiem sertificētiem būvspeciālistiem ir iekļauts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā, un komandā ar sadarbības partneriem sniedz saviem klientiem projektēšanas pakalpojumus būvniecības nozarē.

Uzņēmums piedāvā atbildīgi veikt būvprojektu izstrādi un vadību sākot no priekšizpētes līdz būves nodošanai ekspluatacijā.

PAKALPOJUMI
– Dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku
būvprojektu izstrāde
– Būvprojektu vadīšana
– Vienkāršotas atjaunošanas projektu izstrāde
– Attīstības priekšlikumu izstrāde
– Autoruzraudzība
– Ēku tehniskā apsekošana
– Konsultācijas
KONTAKTI
SIA „AEG projektu birojs”
Reģ.Nr. LV40003888935,

Adrese: Ģimnastikas iela 44-3, Rīga, LV-1004,

Būvkomersanta Reģ.Nr. 9787-R,

Tel.: (+371) 67610107; (+371) 29630627;

E-pasts: aegpb@inbox.lv , info@aegproject.lv

MŪSU PROJEKTI

PAKALPOJUMI

 • Dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku būvprojektu izstrāde
 • Būvprojektu vadīšana
 • Vienkāršotas atjaunošanas projektu izstrāde
 • Attīstības priekšlikumu izstrāde
Mūsu galvenais uzdevums, materializējot Jūsu sapņus un idejas, ir veidot estētisku telpu un drošu vidi saskaņā ar jūsu iecerēm un vajadzībām, nodrošinot funkcionalitāti, ilgmūžību un komfortu.

PAKALPOJUMI

 • Dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku būvprojektu izstrāde
 • Būvprojektu vadīšana
 • Vienkāršotas atjaunošanas projektu izstrāde
 • Attīstības priekšlikumu izstrāde
Sadarbība Jūsu ideju realizācijā telpas un vides veidošanā sākot no piemērotas vietas atrašanas līdz realizēta būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

PAKALPOJUMI

 • Attīstības priekšlikumu izstrāde
 • Autoruzraudzība
Būvprojektu vadība un koordinēšana sadarbībā ar būvniecības procesā iesaistītām pusēm.

PAKALPOJUMI

 • Ēku tehniskā apsekošana
Esošu ēku tehniskā stāvokļa vizuāla vai padziļināta izpēte un novērtēšana, atzinuma sagatavošana. Ēku un zemes gabalu perspektīvās izmantošanas izvērtēšana un attīstības priekšlikumu izstrāde.

PAKALPOJUMI

 • Konsultācija
Sniedzam konsultācijas jautājumos, kas ir saistīti ar arhitektūru, projektēšanu un būvniecību. Pirmā konsultācija bezmaksas.

SAŅEMT BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU

Sniedzam konsultācijas jautājumos, kas ir saistīti ar arhitektūru, projektēšanu un būvniecību. Pirmā konsultācija bezmaksas.

MŪSU PARTNERI

 • buildproplus

Mūsu klienti

Pēdējo gadu laikā dažādu projektu realizācijā ir bijusi veiksmīga sadarbība ar tādiem pasūtītājiem, kā: SIA”Cēsu klīnika”; SIA”Pond Street Center”; Valsts asinsdonoru centrs; SIA “Vestabalt”; Ezeres novada pašvaldība; Skrīveru novada pašvaldība; Viesītes novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība.

Starp mūsu klientiem ir pasūtītāji – privātpersonas, uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, ar kuriem ir realizēti daudzi dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku projekti, kā arī attīstības priekšlikumi.

AEGProject