KOLEKTĪVS

Arhitekts Ēriks Geinbergs (1976)

2002. gadā beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti. Ieguvis arhitekta kvalifikacijas diplomu.
2006. gadā ieguvis Latvijas Arhitektu savienības sertifikātu arhitekta praksei Nr.10-1031.

No 1999. – 2001. gadam strādājis SIA „Projektēšanas birojs Arhis” par arhitekta palīgu-tehniķi, arhitekta A.Kronberga vadībā piedaloties vairāku būvprojektu izstrādē.
2001. gadā strādājis SIA”Arhitektūras un būvkonstrukciju darbnīca „Ozola, Bula un partneri”” par arhitekta palīgu, arhitektu A.Bulas un V.Ozolas vadībā piedaloties vairāku būvprojektu izstrādē.
No 2002. – 2004. gadam strādājis arhitekta Normunda Babāna vadībā, piedaloties vairāku būvprojektu izstrādē.
2004. gadā saņemot Latvijas Arhitektu savienības pagaidu sertifikātu arhitekta praksei no 2004. – 2006. gadam uzsācis individualo darbību, izstrādājot daudzus būvprojektus.
No 2006. – 2008. gadam projektēšanas uzņēmuma SIA ”ADS geometrical” vadītājs un galvenais arhitekts.
No 2008. gada projektēšanas uzņēmuma SIA ”AEG projektu birojs” vadītājs un galvenais arhitekts.

Arhitekts Kristaps Eitcens (1993)

Būvinženieris Dmitrijs Tjuševs (1977)

Grāmatvede Irina Smite

AEGProject