VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

– SIA „AEG projektu birojs” dibinājis arhitekts Ēriks Geinbergs 2008. gadā turpinot radošo darbību arhitektūras projektēšanā pēc aiziešanas no iepriekš vadītā projektēšanas uzņēmuma SIA „ADS geometrical”.
– Projektēšanas birojs SIA”AEG projektu birojs” ar praktizējošiem sertificētiem būvspeciālistiem ir iekļauts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā, un komandā ar sadarbības partneriem sniedz saviem klientiem projektēšanas pakalpojumus būvniecības nozarē.
– Uzņēmums piedāvā atbildīgi veikt būvprojektu izstrādi un vadību sākot no priekšizpētes līdz būves nodošanai ekspluatacijā.
– Veicam dažādas sarezģītības projektēšanas darbus sākot no telpu grupu vienkāršotas atjaunošanas līdz sabiedrisko ēku būvniecības būvprojektu izstrādei.
– Ir uzkrāta pieredze:
– medicīnas iestāžu un to tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanā;
– kultūras namu un bērnudārzu ēku rekonstrukciju, renovāciju projektu izstrādē;
– dažāda veida dzīvojamo māju pārbūves un jaunbūvju būvprojektu izstrādē, sākot no savrupmājas līdz daudzdzīvokļu ēkām;
– koka guļbūvju ēku projektēšanā un praktiskajā būvniecībā;
– autouzraudzības darbu veikšana objektu realizācijas laikā.

Pakalpojumi

– Dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku
būvprojektu izstrāde
– Būvprojektu vadīšana
– Vienkāršotas atjaunošanas projektu izstrāde
– Attīstības priekšlikumu izstrāde
– Autoruzraudzība
– Ēku tehniskā apsekošana
– Konsultācijas

AEGProject