SADARBĪBAS PARTNIRI

Dažāda apjoma un sarežģītības būvprojektu realizācijai uzņēmums ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar tādiem inženierizpētes un inženiersistēmu projektētāju apakšuzņēmējiem, kā:
SIA”Metrum”, SIA”Parnas” (mērniecības darbi);
SIA”Komunālprojekts izpēte” (ģeoloģiskā izpēte);
SIA”SIM Project”, SIA”S.O.S projekti” (elektroapgāde un vajstrāvu sistēmas);
SIA”Enerģija G” (gazesapgādes sistēmas);
SIA”Evolution Road” (ceļu projektēšana);
SIA”KC projekti” (apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas);
SIA”RS grupa” – Veiksmīga sadarbība medicīnas tehnoloģijās ārstniecības
un veselības aprūpes projektos;
Ainavu arhitektūrā, teritoriju un arhitektūras sadaļu izstradē izveidojusies radoša sadarbība ar arhitektiem Annu Grunduli un Inesi Grunduli.
Kā arī daudzi citi uzņēmumi, inženieri un energoauditori.

AEGProject