Asinsdonoru centra 3.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana


Asinsdonoru centra 3.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana.

Adrese: Rīga, Sēlpils iela 6
Kopējā projektējamā platība: 600 m2
Pasūtītājs: Valsts asinsdonoru centrs
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Projektēšana: 2014. – 2015.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Projektā risināta telpu pārplānošana asinsdonoru un laboratorijas telpu tehnoloģiskām vajadzībām, nodrošinot visu nepieciešamo inženiersistēmu projektēšanu.

AEGProject