Atpūtas kompleksa jaunbūves projekts


Atpūtas kompleksa jaunbūves projekts.

Adrese: „Pilsdangas”, Sakas pagasts, Liepājas rajons
Kopējā projektējamā platība: Objektā paredzēto ēku kopējais apbūves laukums 4400 m2
Pasūtītājs: Privātpersona
Projekta autori: Ē.Geinbergs, A.Grundule, I.Grundule, A.Staris
Konstrukcijas: T.Millersone, I.Rozentāls
Projektēšana: 2006. – 2007.g.
Veiktie darbi objektā: Izpētes darbi, būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Atpūtas kompleks ar zemesgabala teritorijas attīstības koncepciju 14,2 ha platībā projektēts Tebras upes krastā veidojot ēku kompleksu atpūtas, sabiedriskai, administratīvai un tehniskai funkcijai. Atpūtas mājas ar tām piesaistīto teritoriju projektētas kā pieci dažādi tipveida ēku projekti vienotā arhitektūras stilistikā.

AEGProject