Bērnudārza „Sprīdītis” fasādes vienkāršotā renovācija


Bērnudārza „Sprīdītis” fasādes vienkāršotā renovācija

Adrese: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads
Kopējā projektējamā platība: Objekta kopējā platība 1000 m2
Pasūtītājs: Skrīveru novada dome
Projekta autori: Ē.Geinbergs, A.Solovjovs
Projektēšana: 2012.g.
Būvniecība: 2013.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.
Autoruzraudzība.

Project description
Bērnudārza ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. Kopā ar ēkas siltināšanas pasākumiem veikta kompleksa iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve apkures un vēdināšanas sistēmām, kā arī citu iekšējo inženiertīklu un komunikāciju modernizācija.

AEGProject