Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves būvprojekts


Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves būvprojekts

Adrese: Cukura iela 21, Jelgava
Kopējā projektējamā platība: Dzīvojamā ēka 2630 m2, Tehniskā palīgēka 45 m2
Pasūtītājs: SIA ”Cukura iela”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, A.Grundule, A.Staris, E.Bērziņa
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Projektēšana: 2006. – 2007.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Daudzdzīvokļu ēka ar 5 virszemes stāviem un tehnisko pagrabstāvu projektēta 40 dzīvokļiem ar platību no 40 m2 līdz 80 m2.

AEGProject