Dzīvojamās apbūves attīstības projekts Mārupes novadā


Dzīvojamās apbūves attīstības projekts Mārupes novadā

Adrese: Vīnkalnu iela un Vaivariņu iela, Mārupe, Mārupes novads
Kopējā projektējamā platība: Teritorija ar kopējo attīstības platību ~ 5,65 ha
Pasūtītājs: SIA ”POND STREET CENTER”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, A.Rauze, K.Eitcens,
Projektēšana: Sākot no 2012.g. –
Būvniecība: Sākot no 2013.g. –
Veiktie darbi objektā: Attīstības koncepcijas izstrāde dzīvojamās apbūves teritorijai, tipveida projektu izstrādei.

Project description
Teritorijas dzīvojamās apbūves attīstība paredzēta zemes gabalos platībā no 2000 līdz 5000 m2, kur tiek plānota dvīņu un rindu māju apbūve.

AEGProject