Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas atjaunošana, palīgēkas un nojumes būvniecība


Dzīvojamās mājas pārbūve, garāžas atjaunošana, palīgēkas un nojumes būvniecība

Adrese: „Ausmas”, Bērzkalni, Īslīces pagasts, Bauskas novads
Kopējā projektējamā platība: Ēku kopējā platība 600 m2
Pasūtītājs: Privātpersona
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Projektēšana: 2014. – 2015.g.
Būvniecība: 2015. – 2016.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Savrupmājas pārbūve ar palīgēkām projektēta zemes gabalā ar izteiktu reljefu Mūsas upes krastā.

AEGProject