Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana


Ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

Adrese: Ziepju iela 1, Rīga
Kopējā projektējamā platība: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 532 m2
Pasūtītājs: Privātpersona
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Projektēšana: 2016.g.
Būvniecība: 2016.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Daudzdzīvokļu ēkas vienkaršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes un vizuālās kvalitātes uzlabošanai.

AEGProject