Bērnudārza PII „Zīlīte” fasādes vienkāršota renovācija


Bērnudārza PII “Zīlīte” fasādes vienkāršotā renovācija.

Adrese: Pavasara iela 6a, Viesīte, Viesītes novads
Kopējā projektējamā platība: Objekta kopējā platība 2270 m2
Pasūtītājs: Viesītes novada pašvaldība
Projekta autori: Ē.Geinbergs, A.Solovjovs
Projektēšana: 2013.g.
Būvniecība: 2014.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde. Autoruzraudzība.

Projekta apraksts
Bērnudārza ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. Kopā ar ēkas siltināšanas pasākumiem veikta arī iekšējo inženiertīklu modernizācija.

AEGProject