Savrupmājas un palīgēkas jaunbūves


Savrupmājas jaunbūve

Adrese: Zvejnieku iela 9, Ikšķile
Kopējā projektējamā platība: 163 m2 (mājas kopējā platība); 58 m2 (palīgēka)
Pasūtītājs: Privātpersona
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Projektēšana: 2016.g.
Būvniecība: 2017.g. –
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Dzīvojamās mājas un palīgēkas 1 stāva būvapjomi, būvdarbus dalot pa būvniecības kārtām, risināti zemes gabalā gar Daugavas upes aizsargdambi.

AEGProject