Talsu Kristīgās vidusskolas pārbūve


Talsu Kristīgās vidusskolas pārbūve.

Adrese: Justīna Grota iela 1, Talsi, Talsu novads
Kopējā projektējamā platība: 1500 m2, (Tajā skaitā jaunprojektējama skolas piebūve 700 m2)
Pasūtītājs: SIA „Talsu Kristīgā skola”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Grundule
Konstrukcijas: Dmitrijs Tjuševs
Inženiersistēmas: „MKM Engineering”, „KC Projekti”, „Related A”, „Strautiņi ES”
Projektēšana: 2017.g.
Būvniecība: Plānota 2018.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana, objekta priekšizpētes darbi un būvprojekta izstrāde.

Projekta apraksts
Talsu Kristīgās vidusskolas pārbūves būvprojekta ralizācijas mērķi un vadlīnijas:
  1. Paredzēts palielināt esošās izglītības iestādes lietotāju skaitu, paredzot iespēju pamatskolā macīties audzēkņiem no 1. līdz 9. klasei divās paralēlās klasēs.
  2. Izveidot skolas telpas draudzīgas bērniem ar īpašām vajadzībām, paredzot projekta realizācijā dažādus risinājumus vājredzīgiem bērniem un bērniem ar kustības traucējumiem.
  3. Projekta īstenošana palīdzēs izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu skolas telpu lietošanu ilgtermiņā, nodrošinot macību un rekreācijas telpu noformējuma estētisko kvalitāti.
  4. Projekta ietvaros ir izstrādāti ēkas inženierkomunikaciju risinājumi, kas nodrošinās nepieciešamo mikroklimatu telpās, uzlabos skolas lietotāju drošību, kā arī modernizēs skolas iekšējo sakaru sistēmas.
  5. Skolas teritorijas labiekārtojums un vides pieejamība kļūs draudzīgāka gājējiem, riteņbraucējiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

AEGProject