SIA”Cēsu klīnika”


SIA”Cēsu klīnika” attīstības, paplašināšanas un rekonstrukcijas projekts 2.etapam, poliklīnikas blokam pilnā apjomā

Adrese: Cēsis, Slimnīcas iela 9
Kopējā projektējamā platība: 4400 m2
Pasūtītājs: SIA „Cēsu klīnika”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, R.Spručs, A.Grundule, I.Grundule,
Medicīnas tehnoloģijas: R.Spručs,
Konstrukcijas: D.Tjuševs.
Projektēšana: 2011. – 2012.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.
Slimnīcas rekonstrukcijas 1.etapa būvprojekta autoruzraudzības darbu nodrošināšana objektā.

Project description
Poliklīnikas jaunbūves būvprojekts tika izstrādāts izmantojot Norvēģijas veselības aprūpes plānošanas firmas Sintef, arhitektūras firmas “Ratio arkitekter as” un inženieru firmas “Cowi as” medicīnas iestāžu plānošanas un tehnoloģiju risinājumus, pielāgojot tos Latvijas būvnormatīviem un klimatiskajiem apstākļiem.

Prezentācija

AEGProject