Dvīņu māju būvniecība


Dvīņu māju būvniecība

Adrese: Viesturu iela 8; 10; 12; 14, Mārupe, Mārupes novads
Kopējā projektējamā platība: Tipveida dvīņu mājas ar kopējo platību 622 m2  /  368 m2, tajā skaitā dvīņu māju ārtelpu platība.
Pasūtītājs: SIA “Stabu 92”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Grundule
Projektēšana: 2018.g.
Būvniecība: –
Veiktie darbi objektā: Būvprojektu izstrāde minimālā sastāvā.

Projekta apraksts
Divu tipu dvīņu māju projekti minimālā sastāvā izstrādāti 4(četriem) apbūves zemes gabaliem saskaņā ar iepriekš izstrādātu un realizētu teritorijas detālplānojumu.

AEGProject