Sunākstes baltās baznīcas torņa renovācija


Sunākstes baltās baznīcas torņa renovācija.

Adrese: „Ģederti”, Viesītes pagasts, Viesītes novads
Kopējā projektējamā platība: Objekta kopējā platība 400 m2
Pasūtītājs: Sunākstes Evaņģēliski Luteriskā draudze
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauza
Tehniskā izpēte un ēkas būvelementu atjaunošanas risinājumi: D.Tjuševs
Projektēšana: 2014.g.
Veiktie darbi objektā: Izpētes darbi, būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Projekta apraksts
Projektā risināta baznīcas torņa tehniskā un vizuālā stāvokļa sakārtošana, ēkas tehniski uzlabojumi tālākas ekspluatācijas nodrošināšanai, tajā skaitā ugunsdrošības signalizācija, elektroinstalācija un zibensaizsardzība, kā arī mūrētās sētas saglabāšanas risinājumi. Baznīcas apdares atjaunošanas risinājumi izstrādāti saskaņā ar vēsturisko ēku atjaunošanas tehnoloģiju un pielietojamiem materiāliem.

AEGProject