Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Viesturi”


Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Viesturi”

Adrese: „Viesturi”, Mārupe, Mārupes novads
Kopējā projektējamā platība: 7867 m2
Pasūtītājs: Privātpersona un SIA”Stabu 92”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauze
Zemes ierīcība: T.Romanova
Mērniecības darbi: SIA”Metrum”
Ceļu un inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta izstrādātājs: SIA”Evolution Road”, H.Nelsons
Projektēšana: 2014.g. – 2015.g.
Veiktie darbi objektā: Detālplānojuma izstrāde un vadība. Ceļu un inženierkomunikāciju izbūves būvprojekta vadība.

Project description
Detālplānojums izstrādāts ar mērķi izveidot četru savrupmāju vai dvīņu māju apbūvei paredzētu zemes gabalu parcilāciju.

AEGProject