Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Zemieši”


Teritorijas detālplānojums Mārupes novada nekustamam īpašumam „Zemieši”

Adrese: „Zemieši”, Mārupe, Mārupes novads
Kopējā projektējamā platība: 8111 m2
Pasūtītājs: Privātpersona
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauze
Zemes ierīcība: T.Romanova
Mērniecības darbi: SIA”Metrum”
Projektēšana: 2014.g. – 2015.g.
Veiktie darbi objektā: Detālplānojuma izstrāde un vadība.

Project description
Detālplānojums izstrādāts ar mērķi izveidot četru savrupmāju vai dvīņu māju apbūvei paredzētu zemes gabalu parcilāciju.

AEGProject