Tirdzniecības, biroja un noliktavas ēka – pārbūve


Administratīvo un noliktavas ēku pārbūve.

Adrese: Ūnijas iela 25A, Rīga
Kopējā projektējamā platība: 1223 m2
Pasūtītājs: SIA „Gultņi”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Grundule, H.Nelsons
Konstrukcijas: Dmitrijs Tjuševs
Inženiersistēmas:  „Evolution Road”, „MKM Engineering”, „KC Projekti”, „Enerģija-G”, „MB Designing”, „BIM Projekts”, „Strautiņi ES”
Projektēšana: 2017. – 2018.g.
Būvniecība: Plānota 2019.g.
Veiktie darbi objektā: Objekta priekšizpētes darbi.
Būvprojekta vadīšana, izstrāde un autoruzraudzība.

Projekta apraksts
Administratīvo un noliktavas ēku pārbūves būvprojekta ralizācijas mērķi un vadlīnijas:
  1. SIA „Gultņi” biznesa paplašināšanai investīcijas objektā paredzēts pilnībā pārbūvēt esošu administratīvo un noliktavas ēku, kā arī nojaucot vairākas esošas ēkas to vietā izbūvēt uzņēmuma vajadzībām klientu tirdzniecības zāli, biroja telpas un noliktavas telpas divos stāvos.
  2. Projekta ietvaros saskaņā ar pasūtītāja programmu ir izstrādāti visi nepieciešamie ēkas inženierkomunikāciju risinājumi, kas nodrošinās drošu un komfortablu ēkas lietošanu uzņēmuma darbiniekiem un klientiem.
  3. Ēkas teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši pasūtītāja uzņēmējdarbības vajadzībām ievērtējot vides pieejamības prasības gājējiem, riteņbraucējiem, autobraucējiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

AEGProject