Viesu nama „Gungas” projekts


Viesu nama „Gungas” projekts.

Adrese: „Gungas”, Divezeri, Ādažu novads
Kopējā projektējamā platība: Viesu nama „Gungas” ēku
kopējais apbūves laukums ~ 700 m2
Pasūtītājs: Aldis Plaudis, SIA”Gungas”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, I.Grundule
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Projektēšana: 2003. – 2016.g.
Būvniecība: 2003. – 2016.g.
Veiktie darbi objektā: Viesu nama ēku būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Projekta apraksts
Etnogrāfiskā viesu nama ēku kompleka projekts ar zemesgabala teritoriju 2,35 ha platībā Dūņezera krastā aizsākts 2003.gadā pēc īpašnieka idejām un koncepcijas, veidojot atjaunotas vēsturiskās guļbūvju ēkas, kuras ir pārvestas no dažādiem Latvijas novadiem. Viesu nama sastāvā realizētas 7 funkcionējošas ēkas. Ēku atjaunošanā ir ievērotas gan sentēvu guļbūvju būvniecības tradīcijas, gan izmantotas mūsdienu tehnoloģijas nepieciešamā komforta sasniegšanai, saglabajot ēku etnogrāfisko stilu un proporcijas. Objekts attīstīts un pilnveidots daudzu gadu garumā krājot pieredzi guļbūvju ēku projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

AEGProject