PAKALPOJUMI

–         Dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku būvprojektu izstrāde

–         Būvprojektu vadīšana

–         Vienkāršotas atjaunošanas projektu izstrāde

–         Attīstības priekšlikumu izstrāde

–         Autoruzraudzība

–         Ēku tehniskā apsekošana

–         Konsultācijas

AEGProject