Проект новостройки комплекса отдыха


Проект новостройки комплекса отдыха.

Адрес: „Pilsdangas”, Sakas pagasts, Liepājas rajons
Общая проектируемая площадь: Objektā paredzēto ēku kopējais apbūves laukums 4400 m2
Заказчик проекта: Privātpersona
Авторы проекта: Ē.Geinbergs, A.Grundule, I.Grundule, A.Staris
Konstrukcijas: T.Millersone, I.Rozentāls
Время проектирования: 2006. – 2007.g.
Произведённые работы на объекте: Izpētes darbi, būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Atpūtas kompleks ar zemesgabala teritorijas attīstības koncepciju 14,2 ha platībā projektēts Tebras upes krastā veidojot ēku kompleksu atpūtas, sabiedriskai, administratīvai un tehniskai funkcijai. Atpūtas mājas ar tām piesaistīto teritoriju projektētas kā pieci dažādi tipveida ēku projekti vienotā arhitektūras stilistikā.

AEGProject