Проект реновации детского садика „Sprīdītis”


Проект реновации детского садика „Sprīdītis”

Адрес: Sprīdīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads
Общая проектируемая площадь: Objekta kopējā platība 1000 m2
Заказчик проекта: Skrīveru novada dome
Авторы проекта: Ē.Geinbergs, A.Solovjovs
Время проектирования: 2012.g.
Время строительства: 2013.g.
Произведённые работы на объекте: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.
Autoruzraudzība.

Project description
Bērnudārza ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai. Kopā ar ēkas siltināšanas pasākumiem veikta kompleksa iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve apkures un vēdināšanas sistēmām, kā arī citu iekšējo inženiertīklu un komunikāciju modernizācija.

AEGProject