Sporta kompleksa fasāžu vienkāršota renovācija


Sporta kompleksa fasāžu vienkāršota renovācija

Adrese: Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu novads
Kopējā projektējamā platība: Objekta kopējā platība 1992 m2
Pasūtītājs: SIA „Brocēnu sporta centrs”
Projekta autori: Ē.Geinbergs, K.Eitcens, A.Rauza
Projektēšana: 2014.g.
Veiktie darbi objektā: Būvprojekta vadīšana un izstrāde.

Project description
Ēkas fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvprojekts izstrādāts ēkas energoefektivitātes, tehniskās un estētiskās kvalitātes uzlabošanai.

AEGProject