Проект гостевого дома “Gungas”


Проект гостевого дома “Gungas”.

Адрес: „Gungas”, Divezeri, Ādažu novads
Общая проектируемая площадь: Viesu nama „Gungas” ēku
kopējais apbūves laukums ~ 700 m2
Заказчик проекта: Aldis Plaudis, SIA”Gungas”
Авторы проекта: Ē.Geinbergs, I.Grundule
Konstrukcijas: D.Tjuševs
Время проектирования: 2003. – 2016.g.
Время строительства: 2003. – 2016.g.
Произведённые работы на объекте: Viesu nama ēku būvprojektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Project description
Etnogrāfiskā viesu nama ēku kompleka projekts ar zemesgabala teritoriju 2,35 ha platībā Dūņezera krastā aizsākts 2003.gadā pēc īpašnieka idejām un koncepcijas, veidojot atjaunotas vēsturiskās guļbūvju ēkas, kuras ir pārvestas no dažādiem Latvijas novadiem. Viesu nama sastāvā realizētas 7 funkcionējošas ēkas. Ēku atjaunošanā ir ievērotas gan sentēvu guļbūvju būvniecības tradīcijas, gan izmantotas mūsdienu tehnoloģijas nepieciešamā komforta sasniegšanai, saglabajot ēku etnogrāfisko stilu un proporcijas. Objekts attīstīts un pilnveidots daudzu gadu garumā krājot pieredzi guļbūvju ēku projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

AEGProject